Home

Welkom op de site van de

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

en
Voedselbank De Utjouwer

 

Het doel van onze stichting is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten; ‘helpen waar geen helper is´.
Bij het bieden van hulp spelen geloof en nationaliteit geen rol.
Om dit doel te realiseren heeft de stichting een aantal activiteiten ontwikkeld, t.w.:

  • Voedselbank De Utjouwer
  • Stille hulp
  • Kerstpakkettenactie (zie ook onder het hoofdstuk 'In de media')

De stichting is afhankelijk van giften.
Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54.
Indien u een schriftelijke bevestiging van uw gift wilt, graag uw adres vermelden bij betaling.
De stichting is een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor zijn giften aftrekbaar.

 


Locatie